-

-

Sunday, November 14, 2010

Terowong air Pahang-Selangor

Terowong air Pahang-Selangor merupakan terowong air yang menghubungkan Selangor dan Pahang.Kerja-kerja pembinaan fizikal terowong untuk projek penyaluran air dari Pahang ke Selangor dijangka bermula pada 1 Jun 2009 dan siap 2014. Air mentah 1,890 juta liter sehari di salurkan dari Karak, Pahang ke Taman Perkasa, Hulu Langat, Selangor.Panjang terowong 44.6 km dan bernilai RM1.3 bilion.

Pembinaan projek itu melibatkan kerja-kerja pembinaan terowong penyaluran, Empangan Kelau, pembinaan muka sauk, stesen pam dan juga paip air.

Anggaran kos projek pembinaan dijangka sebanyak RM3.751 bilion di mana ia turut melibatkan kos pengambilan balik tanah dan penempatan semula Orang Asli di Sungai Temir.

Projek tersebut dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan melalui perjanjian pinjaman di antara Kerajaan Persekutuan dan Japan Bank For International Cooperation (JBIC) yang telah ditandatangani pada 31 Mac 2005. Anggaran kos berjumlah RM3.936 bilion dan sebahagian besar pembiayaan projek adalah melalui pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) (75 %) dan selebihnya dibiayai geran Kerajaan Persekutuan (25 %).

Sumber - Wikipedia

No comments:

Post a Comment